Memmert_IF110bw_Offen_medicine

Grejač ćebadi IFbw – Memmert

Kratak opis:

Grejač ćebadi IFbw

Memmert grijač ćebad IFbv je medicinski uređaj klase I. Grejači ćebadi su od vitalnog značaja za lečenje teško povređenih pacijenata, posebno u urgentnim sobama, kao i u porođajnim sobama ili sobama za oporavak, gde su korisni na dnevnoj bazi.

Opis proizvoda

Grejač ćebadi IFbw

Memmert grijač ćebad IFbv je medicinski uređaj klase I. Grejači ćebadi su od vitalnog značaja za lečenje teško povređenih pacijenata, posebno u urgentnim sobama, kao i u porođajnim sobama ili sobama za oporavak, gde su korisni na dnevnoj bazi. U grejaču ćebadi IFbv, ćebad i krpe se prethodno zagrevaju na preciznu temperaturu. Neophodno je da se pacijenti zagreju. Ovo minimizira rizik od komplikacija kao što su infekcije rana, kardiovaskularni poremećaji, srčana aritmija ili vaskularni poremećaji.
Temperaturni opseg do +80 °C

4 veličine modela (sa zapreminom komore od 108 do 749 litara)

Prinudna cirkulacija vazduha F, fiksna na 100%

Više informacija na Grejač ćebadi – Memmert

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs